Holmström, Harry

f.    20.7.1931
d.    30.7.2020

När sommaren svängde på sin axel gick en av Ekenäs förnämliga profiler bort. Mästerfotografen Harry Holmström slöt sina ögon för gott. Villa Stella förlorade en av sina blida och mest positiva inbyggare. Med Harry Holmström insomnade det ”gamla” Ekenäs en av sina osjälviska och idoga lokalpatrioter. Med honom gick en epok förlorad, som aldrig mera kan återvända till Ekenäs, den smärtsamma delen av ett modernt och sönderslitet Raseborg.

I en heltäckande bildbiografi över Harry Holmströms mångsidiga gärning tecknar hans efterföljare som fotograf och förläggare Vidar Lindqvist en av tacksamhet och varm erkänsla präglad bild av småstadens hantverkare som i över ett halvt sekel dokumenterade sin hemstads liv i helg och söcken. Han har lämnat ett rikt arv på över hundra mappar med kopior, negativ och annat material. Utan Harry Holmströms överflödande arkivskatt kan Ekenäs historia inte skrivas.

Harry Holmströms insats kan inte beskrivas utan att tillfoga hans levande intresse för att dokumentera hemstadens liv, hans oförvägenhet att klättra i de högsta tornen och de krångligaste kryphål på marken. Eller hans fenomenala förmåga att komma tillrätta med barn som för ett ögonblick bringats till halt inför ett flyktigt kameraöga. Harry Holmström var också en entreprenör, en vaken företagare, inom sitt revir. Där påminde han kanske om Hufvudstadsbladets ledande fotograf Hugo Sundström. Harry Holmström trivdes bakom kameran, men knappast i fronten med de framfusigare unga kameralejonen. Han fick sin slående bild i alla fall. 

Det hörde säkert till en småstadsfotografs, och om man vill, mästerfotografs uppdrag att vara så mångsidig som möjligt. Därför har eftervärlden i dag glädje, inte endast av familjefotografier med bröllop, dop och examina, utan också av invigningar av industrier, nya produkter, idrottsanläggningar, rivningshus och nybyggen. Detta betecknar en oerhörd styrka i hans livsgärning. Att han hann och orkade! Under många år fungerade Harry Holmström också som ”kuvanvaihtaja” för Rundradion. Han sände svart-vita filmrullar till Böle i Helsingfors för att ingå i bolagets kamerarond över bygderna och därmed har till exempel Jussarö gruvas skiftande, men korta öden dokumenterats i Yle:s arkiv.

Familjen Holmström knöts samman av ett gemensamt idrottsintresse, nämligen simning. Brödraskaran hade också en uppenbar fallenhet för undervisning: Harry som frilans, och Åke, Ole och Rune som framstående pedagoger. Släktband knöt Harry Holmström till Missionskyrkan som en utpräglat vänlig, blid och generös medlem, som visste att utan åthävor lätta sina medmänniskors bördor.

Samhället visste att belöna Harry Holmström med Frihetskorset av första klass av Finlands Vita Ros, med hederstecken från musei- och hem­bygdsverksamheten samt kommunal aktivitet. I många år var han ett stöd för kulturverksamheten i Ekenäs.

Ett starkt prov på Harry Holmströms kärlek till Ekenäs var att han skänkte sin fotoverkstad med hundratals fotoapparater och unika mängder av fototeknisk utrustning till Ekenäs museum. Det är ett manande minne över en oförvitlig och mönstergill medborgare.

Ralf FribergFoto: Vidar Lindqvist