Rosas, Eva och Helge

ER
f.    31.7.1931
d.    15.11.2020

HR
f.    21.6.1925
d.    21.10.2020

Lappträsk hembygdsförening och hela bygden nåddes av två sorgebud den här hösten då först Helge Rosas gick bort den 21 oktober och endast några veckor senare den 15 november gick också hans fru Eva Rosas bort.

Både Eva och Helge har betytt enormt mycket för föreningslivet och den sociala gemenskapen på landsbygden. Förutom att de skötte sin gård Åvik i Bäckby och sin familj ställde de upp där det behövdes för att rädda kulturarvet och för bättre förhållanden på landsbygden. Helge skrev om aktuella händelser i ortstidningarna och i Landsbygdens folk och var en av de drivande krafterna vid många utveck­lings­projekt. 

Inom kommunen var båda verksamma, Helge satt en tid i kom­mun­fullmäktige och Eva var en uppskattad kultursekreterare. Senare var ändå föreningsarbetet det som vi främst förknippar med deras verksamma dagar. Veteranföreningarna och Brofogdas veteranmuseum i Lappträsk stod Helges hjärta nära och många är de minnesmärken över händelser och personer i bygden som Helge låtit sätta upp.

I Lappträsk hembygdsförening och på hembygdsgården Kycklings arbetade de tillsammans med att utveckla och bygga upp verksamheten. Helge var ordförande i 31 år och de senaste 20 åren hedersordförande. Eva var föreningens själ och hjärta, en uppskattad värdinna och eminent sekreterare med sinne för ordning och reda. Det var Eva som styrde och ställde med festprogram och hembygdsstämning. Eva hade liksom Helge många järn i elden och hon var också hedersordförande för Östra Nylands Marthadistrikt med många aktiva år inom Martharörelsen. Saknaden efter Eva och Helge är stor. Vi deltar i de anhörigas sorg.

Lappträsk hembygdsförening
Gun-Britt Husberg, ordförandeHelge Rosas erhöll SFV:s folkbildningsmedalj år 1993,  och Eva Rosas samma medalj år 2001
Foto: Leif Rosas