Lindberg, Inga-Lill

f. 13.4 1934
d. 26.12 2019

Inga-Lill Lindberg var den yngsta av en syskonskara på tre. Bodde i Skutnäs, Jakobstad i egnahemshus, men flyttade senare i livet till en lokal närmare centrum. Inga-Lill gick i Vestersundsby folkskola de första åren men fortsatte sedan i Jakobstads Samlyceum.

Sitt verksamma liv började hon på Teräs järnhandel på 50 talet. Hon blev trogen företaget tills det upphörde. Färden fortsatte i Staden Jakobstads tjänst där hon började på 1980-talet som kontorist. Men redan på 1960-talet började hon engagera sej i Arbis Elevförening och var kvar tills sin död. Genom deras sammankomster på olika orter fick hon vänner över hela Finland.

En sann föreningsmänska kan man säga att hon var. I Föreningen Svenska gården hade hon många olika uppdrag under en lång period av sitt liv. En stor del av hennes kvarlåtenskap testamenterade hon till Svenska gården. Hon kom med i Sångens Vänner år 1954 och var med i körens verksamhet till slutet. År 2004 fick Inga-Lill Pedersörebygdens Sång och Musikförbunds 50 års märke och samma år fick hon Sångens Vänners hedersmedlemstitel för 50 år i kören. Nämnas kan att hon var körens kassör i tjugo år mellan 1957-1977. På 80 talet gick hon med i Marthaföreningen. Där gjorde hon sej populär bl.a. genom att baka ”Marianne Ivars kaka” till alla viktigare träffar som marthorna anordnade.

Hon tyckte om att resa både inrikes och utrikes. Villan på Bredskär var också en plats hon trivdes bra på och där hon gärna samlade sina vänner och bjöd något på ätbart, t.ex. fattiga riddare. Till hennes hobbyer hörde handarbete där hon oftast gav bort sina alster till något välgörande ändamål. Att baka tyckte hon också om och det hon bakade kom väl till pass på någon basar. Hon läste också mycket och var bl.a. med i en bokring.

Man minns Inga-Lill som en mänska med pigga ögon och aldrig sen till skratt. Vitsig och pratglad – och ville man ha reda på någonting var det klokt att fråga henne, hon var väldigt allmänbildad och trogen sina vänner som hon vårdade ömt. Inga-Lill blev 85 år gammal.

Eivor Härmälä barndomsvän
Gudrun Andersson sångarvän