Kevin, Mårten

f. 12.9.1935
d.  21.9.2021

Ekonomie magister Mårten Kevin har avlidit i en ålder av 86 år. Ända intill några få år sågs han promenera i centrum av Ekenäs. Han bodde bekvämt vid Prästängsgatan.

Mårten Kevin hade förmånen att från sin hemgård i Tenala kunna gå i Ekenäs samlyceum där han år 1954 avlade studentexamen med goda betyg. Sin akademiska utbildning slutförde han vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors där han fick sin titel ekonomie magister.

Siffrornas värld var Mårten bekant och sin första ordinarie anställning fick han vid Ekenäs sparbank under dynamiske C.G. Ekholms ledning. Efter några ströjobb bland annat i försäkringsbranschen anställdes han vid Hufvudstadsbladet. Här kom Mårten Kevins egenskaper till sin rätt. Som journalist var han noggrann, balanserad och mångkunnig. Hans arbetsfält sträckte sig från rikspolitik och riksdag till arbetsmarknaden och ekonomin. Mårten Kevins särintresse var det tyska språket och tysk politik – i synnerhet ekonomin och europeisk integration. Kevin verkade vid HBL ända till sin pensionering.

Det är möjligt att Mårtens intresse för tyskan väcktes redan i gymnasiet med magister Thyra Strömberg som inspirerad och entusiastisk lärare. Senare hyste han intresse också för franska.

Mårten Kevin var en förbindlig person också då han i privata samtal kunde yppa en klart konservativ samhällssyn. Polemikens metod var sokratisk. Han kunde fråga tills han fick svar.

Under pensionsåren i Ekenäs var Mårten Kevin en intresserad medlem av Lions club i Ekenäs och offrade krafter på den svenskspråkiga medlemsinformationen.

Mårten Kevin kom från Backa gård i Lindsby, Tenala och han blev sitt ursprung trogen. Han hyste en varm tillgivenhet för familjen och brodern Klas två barn och fyra barnbarn. Hans sista år blev få, han dukade under för demens efter att ha levt sitt liv som en självständig och oförvitlig medborgare och en av de kräsna huvudstadskollegerna uppskattad kollega.