Krogius, Lars

f. 31.1.1932
d. 16.3.2022

En stor vän har gått ur tiden. Lars Krogius var en socialt engagerad person, som spred värme och glädje bland familj, vänner och i affärskretsar. Sjöfart, gårdsliv, natur och friluftsliv följde livet ut under Lasses nittioåriga, sportiga och innehållsrika liv.

Lars tillbringade sin barndom på Granö, där släkten hade bott sedan generationer. Somrarna tillbragtes på fritidsnöjet Kälkö i Barösunds skärgård eller som förväntades, seglandes i Skärgårdshavet eller på regattor både nationellt men också internationellt. Kälkö var och förblev för Lars en viktig samlingspunkt för familje- och släktsammanhang.

Lars tog studenten år 1950 från Tölö Svenska Samskola (Zillen). Efter avslutad skolgång inledde han studierna på Hanken och som färdig diplomekonom (1953) fortsatte han studierna vid London School of Economics.

Sitt professionella förvärv gjorde Lars inom sjöfarten, i fjärde led. Han jobbade på FÅA under åren 1962-1975. Till ansvaren hörde bl.a. VDskapet för Finland-Sydamerika Linjen Ab. Det förde honom bl.a. till Argentina på flertalet affärsresor där han kunde bekanta sig med det rika kulturlivet och dansens hemligheter. Lars avslutade sin FÅA karriär år 1980 då han lämnade bolagets förvaltningsråd, i vilken han suttit sedan 1977. Lars var också styrelsemedlem i Oy Lars Krogius Ab åren 1977-1985. Vid sidan av sitt förvärvsjobb, fungerade han i över fyra decennier som honorärkonsul för Portugal. 

Kattis Gård, som han aktivt drev sedan år 1966, och där han hade sitt fasta boende i över 50 år, kom att bli en del av Lars identitet. Skogsbruket, erbjöd inte enbart en ekonomisk trygghet för familjen, men också en plats för umgänge och samvaro, friluftsliv, jakt och skidning. Sport, i olika former, hade sedan barnsben alltid varit Lars hjärta nära, och förde honom också här till satsningar inom squash (Kati Squash) på 1980-talet och golf (Tawast Golf) på 1990-talet. 

Lars var socialt aktiv redan under studietiden. Han sjöng bl.a. i Akademiska Sångföreningen under Erik Bergmans ledning på femtiotalet. En av körens höjdpunkter var den legendariska resan (Europakören) till Wien med konsert på Musikverein. Segling var den stora passionen, som hade följt släkten i generationer. Nyländska Jaktklubben, NJK, var i tider ett vardagsrum för Lars och hans vänner. Hårda duster med 5.5m Flamenco varvades med middag och dans på Blekholmen. Här träffade han också sin hustru och livskamrat, Birgitta, ”Pipon”. Lars var även en aktiv gymnast på Helsingfors Gymnastikklubb, HGK, och deltog som medlem i klubbens aktiviteter i 62 år. 

Lars var intresserad av sina medmänniskor. Han spred värme och glädje och tilltro på framtiden. Han var omtänksam, han tog alla i beaktande och stod alltid upp för sina nära, i ur och skur. Lars var storsint och generös, han förde inte fram sina egna framgångar eller sig själv, utan uppmuntrade andra i deras förehavanden.

Han fick tillbringa sin sista tid på sitt älskade Kattis där han var omringad in till det sista av sina barn. Lars Krogius sörjs av barn och barnbarn samt av många vänner, både unga och äldre. 

 

Edvard Krogius
Nils Tenström