Riska, Sven

f. 2.7.1936
s. 1.2.2022

Vår storebror Sven föddes sommaren 1936 under litet ovanliga omständigheter. Vår pappa och mamma hade åkt från huvudstaden till Kronoby på en kort semester, eftersom barnet som väntades skulle födas först på hösten. I vår farfars och farmors stuga på Gåsön föddes Sven flera veckor före beräknad tidpunkt. 

Vår mamma berättade gärna åt oss yngre hur Sven redan vid tre års ålder hade lärt sig läsa. Läsandet var någonting han tyckte mycket om under hela sitt liv. Det blev också någonting som vi syskon hade nöje av, eftersom han gärna läste högt för oss när han blev betrodd med att vara barnvakt åt oss. Vi lärde oss också tidigt att tycka om kartor och resor till främmande länder, eftersom Sven redan innan vi själva kunde läsa hade ordnat en mängd fantasifulla utlandsresor åt oss med hjälp av en gammal kartbok. Han var också tidigt en ivrig filatelist, som lärde oss yngre hur man samlar frimärken.

Vår pappa lärde Sven att intressera sig för växter och djur. Familjen bodde länge i Jorv i Esbo, med naturen bakom knuten. – Vi minns med tacksamhet hur Sven hjälpte oss med växtsamlandet som var en obligatorisk del av botanikundervisningen i mellanskolan. Utöver det som behövdes i skolan var det främst fåglar som Sven intresserade sig för och han fick framför allt Rolf med sig på exkursioner i skog och mark. 

Efter att som sjuttonåring ha avlagt studentexamen i Grankulla Samskola började Sven studera biologi och geografi vid Helsingfors universitet. Han utbildade sig till ämneslärare och fick efter några korta vikariat i Helsingfors och Virkby tjänst i Malax kommunala mellanskola. När grundskolan några år senare infördes, blev Sven lektor med undervisning främst i högstadiet, men delvis också i gymnasiet. Han ansågs allmänt vara en mycket kunnig lärare. Vi har också av hans tidigare elever hört omdömen som att han hade en så bra humor.

Under de över trettio åren i Malax kom Sven att engagera sig bl.a. i den lokala miljöföreningen och i Malax Museiförening. Hans anknytning till Malax hade samband med att hans – och vår – farmor, Maria Svedberg, härstammade från Malax. Av den Svedbergska släkten hade största delen emigrerat till USA. Sven, som gärna skrev brev på engelska, höll ända till slutet av sitt liv kontakt med vissa släktingar ”over there”, som han hade träffat på någon av sina släktresor i yngre dagar med Ungdomsringen.

Efter pensioneringen flyttade Sven till Helsingfors och där gick han gärna på till exempel historiska föredrag och deltog aktivt i den svenskspråkiga filateliföreningens verksamhet. Han förblev ungkarl hela sitt liv, men var släktkär och intresserade sig för vad syskon, kusiner och de yngre generationerna hade för sig. Så länge han orkade var han gärna med på släktbjudningar och tyckte också om att träffa gamla studiekamrater. 

Rolf Riska
Ulla Holmberg
Hasse Riska

Svens syskon