Krokfors, Krister

f. 31.3.1938
d. 9.4.2022

Krister Krokfors föddes och växte upp i Gamlakarleby. Efter studier vid Helsingfors universitet och Tampereen yliopisto verkade han några år som lärare i historia i Virkby och vid olika skolor i Helsingfors, tills han år 1974 blev yngre lektor i historia, samhällslära och ekonomikunskap vid Grankulla samskola. När grundskolereformen infördes tre år senare blev han den första rektorn för Gymnasiet Grankulla samskola, en tjänst han innehade fram till sin pensionering år 2001.

Under Kristers tid som rektor skedde många stora förändringar inom det finländska skolsystemet. Undervisningen blev kursformad, läsåret indelades i perioder, gymnasiet blev årskurslöst och man kunde avlägga spridd studentexamen. Den största förändringen, datoriseringen, tog han emot med stort intresse och lade ner mycken tid på att alltid förse skolan med den nyaste tekniken som fanns på marknaden. Han kämpade hårt för att Gymnasiet Grankulla samskola skulle få nya utrymmen och var en av de drivande krafterna bakom Nya Paviljongen, som invigdes 2002. Det harmade honom dock att lokalerna inte blev så stora och ändamålsenliga som han hade önskat.

För Krister var skolan ett skepp som han styrde med fast hand. Han kunde skollagar och paragrafer, vilket också var en trygghet för kollegiet. Han var mån om att allt skulle gå rätt till och sade ofta:  ”Jag vill ha ryggen fri”. Han understödde internationella projekt och lärarna gavs möjlighet att införskaffa fina undervisningsmaterial. Krister var en vän av rutiner, något som han själv också kunde skratta åt. I sin kännspaka gråa kostym var han en man med stor auktoritet. ”Sträng men rättvis” är ett uttryck som beskriver honom väl. När rektorns röst ljöd i centralradion och kallade någon till kansliet, var det mången elev som lommade i väg med en sund respekt innanför västen och med lätt darr på manschetten. Som rektor höll han mest kurser i lagkunskap för abiturienter. På lektionerna rådde ordning och reda, men stämningen var god och rektorn var dessutom en erkänt utmärkt pedagog, som briljerade i lagkunskap. Bakom den till synes stränga fasaden fanns en torr humor som ofta kom till sin rätt i lite mindre sällskap.

Krister gifte sig med musikläraren Maisa Paunu år 1966 och familjen slog sig ner i Munkshöjden. Krister var också intresserad av musik och när det drog ihop sig till släktfester sjöng han gärna bas i den fyrstämmiga kören. Av sin mor Astrid hade han blivit lärd att alla människor är likvärdiga, något som han också var mån om att föra vidare till sina egna barn. Han var generös till sin natur, snar att i det tysta ekonomiskt hjälpa dem som var i behov av det. På fritiden trivdes han bäst ute i naturen och sommarstället i Heinola var ett kärt andningshål för honom. Han höll gärna till i växthuset som han fått av kollegerna, eller gjorde båtutfärder med familjen, ofta med hunden Carmen på paradplats. 

Krister och Maisa flyttade till Grankulla år 2006, där han också under många år varit aktiv inom Rotaryklubben. Efter pensioneringen hade Krister tid för släktforskning och engagerade sig i barnbarnens liv. De två sista åren tillbringade han på Villa Breda, där han också somnade in. Krister Krokfors sörjs närmast av hustrun Maisa samt barnen Ylva och Kim med familjer. 

 

Forna kolleger vid Gymnasiet Grankulla samskola genom Marina Lindholm