Edgren, Torsten

f. 18.5.1934
d. 29.11.2021

Torsten Edgren, fil.dr, professor och avdelningschef på Museiverket, lämnade oss den 29 november 2021. Han föddes den 18 maj 1934 i Helsingfors.

Den unge studentens första arkeologiska fältarbete var en kartläggning av rösena i Euras Kauttuas Harola. Fältarbetet fortsatte framför allt vid stenåldersboplatser under 1950- och 1960-talen. Ännu 1992 var han på fältet, vid Kyrksundet i Hitis.

Edgren tog filosofie kandidatexamen och arbetade som forskarassistent och yngre forskare vid Statens humanistiska forskningsråd. Resultaten publicerades i avhandlingen Jäkärlä-gruppen: en väst-finsk kulturgrupp under yngre stenålder. Studier över den snörkeramiska kulturens keramik i Finland utkom 1970.

Stenåldern, keramikstilar, leridoler och rödmyllegravar intresserade Edgren under hela hans karriär och hans publikationer är fortfarande grundläggande material för stenåldersforskare. Torsten Edgren publicerade regelbundet i vetenskapliga tidskrifter (Suomen Museo, Finskt Museum, Historisk Tidskrift för Finland och Nordenskiöld-samfundets tidskrift). Han var redaktör för flera publikationer och som språkligt begåvad översatte Edgren många studier till svenska.

Intresset för popularisering återspeglades i en omfattande översikt över den finska stenåldern i bokserien Suomen historia och av den förhistoriska delen i bokserien Finlands historia . Edgren var även med om att skriva läroböcker i historia för skolor. Torsten Edgrens mångsidighet illustreras av hans forskning om kusten och skärgården, liksom av den första delen av Borgå stads historia samt biografin Carl Fredrik Meinander: arkeolog med perspektiv.

Edgren arbetade från och med 1967 som docent och tf. professor vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Uppsala universitet och Helsingfors universitet. Han var chef för forskningsavdelningen vid det då nyinrättade Museiverket och därefter chef för verkets arkeologiska avdelning fram till sin pensionering. Edgren ansvarade även för Sjöhistoriska museet och deltog bland annat i genomförandet av Sea Finland-utställningen, som turnerade i England och Amerika. Edgren var en central, kompetent, mångsidig och respekterad person på Museiverket.

Torsten Edgren var mångårig ordförande i Finska fornminnesföreningen och ledamot i dess styrelse. Han hade även förtroendeuppdrag i sammanslutningen Nordenskiöld-samfundet i Finland. Edgren var länge ledamot av Humanistiska kommittén vid Finlands Akademi. Han var aktiv i den arkeologiska arbetsgruppen i den finsk-sovjetiska samarbetskommittén för vetenskap och teknik.

Republikens president förlänade Edgren professorstitel 1998.

Fritiden tillbringade Torsten gärna på stugan i Borgå skärgård och i Lojo. Torsten sörjes av sina fyra söner med familjer, inklusive 6 barnbarn, samt övrig släkt och en stor skara vänner.

Helena Taskinen
Överintendetn, Museiverket

Mikko Härö
Avdelningsdirektör, MuseiverketFoto: Historiska bildsamlingarna, Museiverket