Essen, Agneta von

f. 7.4.1939
d. 1.3.2022

Agneta von Essen var en kreativ och mångsidig människa, aktiv på många områden genom hela sitt liv. Agneta var bara ett år gammal när hennes far, flygkapten Bo von Willebrand omkom, då hans plan blev nedskjutet över Finska viken. Hon växte upp i Helsingfors med sin mamma Ulla, systern Tutta och brodern Bosse och var under en tid också krigsbarn i Sverige. Agneta blev student från Nya svenska samskolan och fortsatte sedan sina studier vid Helsingfors universitet. Magisterexamen tog hon 1965. År 1959 gifte hon sig med Carl Jürgen ”Jügge” von Essen och de fick tre barn.

Agneta hade en lång och framgångsrik karriär inom skolväsendet. På 1960-talet arbetade hon som lektor i modersmål vid Rudolf Steinerskolan. På 1970-talet var hon först rektor för Grankulla stads medborgarinstitut och sedan skoldirektör för det svenska skolväsendet i Grankulla. Från 1978 fram till pensioneringen var hon undervisningschef, skoldirektör och linjedirektör för det svenska skolväsendet i Helsingfors. Arbetskamrater från skolvärlden beskriver Agneta bland annat som stöttande, en förebild för andra och okonventionell, en ”Pippi Långstrump bland grå byråkrater”.

Bland annat under omstruktureringen av skolväsendet i Helsingfors var hon tvungen att fatta många svåra beslut. Internationella kontakter satsade hon mycket på och hade samarbete med flera skolor i Europa.

Utöver arbete och familj hann Agneta genom åren med otaliga förtroendeuppdrag. Hon fungerade bland annat som ordförande i Förbundet Hem och skola, var medlem i stadsfullmäktige i Grankulla, styrelsemedlem i Kriittisen Korkeakoulun kannatusyhdistys och direktionsmedlem i Pedagogiska föreningen i Finland.

Efter pensioneringen fortsatte Agneta att vara aktiv i många föreningar samtidigt som hon blev en produktiv författare och konstnär. Hon var bland annat aktiv inom Kvinno­jouren, hon fungerade som guide i Helsingfors och var ordförande i föreningen Kvinnliga Akademiker i Helsingfors och vice ordförande i Nylands litteraturförening. Agneta var också bra på att engagera och entusiasmera andra.

Agneta gav ut elva böcker och hon målade, tecknade och gjorde keramik med fantasi och fördomsfrihet. Hon kastade sig helhjärtat in i olika projekt och hobbyer och var aldrig rädd för att prova på nya saker. Tillsammans med Jügge reste hon runtom i världen och besökte aktivt konstutställningar, konserter, teater och bio i hemstaden. Speciellt viktigt var det för henne att också hinna njuta av att umgås med barnen.

Agneta och Jügge samlade hela livet omkring sig en stor skara vänner. Deras hem var alltid öppet, temafesterna i Grankulla, på Norrkulla och i Tölö är legendariska.

Både Agnetas släkt, vänner, tidigare kollegor och folk hon samarbetat med i olika föreningar karaktäriserar henne som en person som var osjälvisk och ställde upp för andra. Hon kommer att saknas oändligt mycket av den stora familjen och de många vännerna.

Agneta sörjs närmast av maken Jügge och barnen Veronica, Patrick och Kristian samt 9 barnbarn och 4 barnbarnsbarn.

Helena och Bodo von Rutenberg