Isaksson, Per-Erik

f. 30.8.1933
d. 17.7.2022

Den 19 juli halades flaggan på halvstång utanför Folkhälsanhuset i Brunakärr i Helsingfors. Kanslirådet, Samfundet Folkhälsans verkställande direktör (1981–1998) Per-Erik Isaksson hade söndagen innan lugn somnat in i Folkhälsans första seniorhus, som han ett kvartsekel tidigare tagit initiativet till. Med Per-Erik gick en del av vår moderna historia ur tiden, men resultaten av hans visioner, engagemang och arbete lever kvar, värda att respekteras och minnas.

Per-Erik var en aktivitets- och utvecklingsmänniska. Han verkade trivas bäst när han blev utmanad och njöt av att tänka nytt och stort. Idrotten blev tidigt en viktig ingrediens i hans liv. På idrottsplanen på hans födelseort Dalsbruk, erövrade han sina första medaljer och räknades senare som representant för idrottsklubben IK 32, till nationens absoluta topp på korta distanser.

Sitt arbetsliv förverkligade han i Helsingfors där hans plattform under nästan fyrtio år var Folkhälsan där han anställdes 1960. Dalsbruk och föräldrahemmet på Byholmen förblev ändå hans hjärtas hem. Det var till Dalsbruk och skärgården han åkte när det blev sommar och semester, det var här han kopplade av med båtturer ut i havsbandet. Tallen, vid den stuga på Måsaholmen som han själv byggt, fick stå modell för den målning som pryder väggen i Folkhälsanhusets ljusgård.

Per-Erik hade en holistisk syn på hälsa och välbefinnande. Idrotten, dansen, teatern och musiken fick mycket plats i hans liv. Att människan själv kan och bör ta ansvar för sin hälsa blev en grundsten i hans friskvårdsfilosofi, som han gärna utvecklade och finslipade tillsammans med sina kolleger i den motvind som uppstår när alla inte tycker lika. ”Lev frisk” blev devisen för det heltäckande förebyggande hälsovårdsprogrammet som vann både respekt och uppmärksamhet utöver landets gränser. Per-Erik intresserade sig tidigt för globalt samarbete. WHO valde 1986 Finland som modelland för sin hälsostrategi ”Hälsa för alla år 2000” och Per-Erik var ofta påläst och representativ delegat på de kongresser som anordnades runtom i världen. Följande år stod Folkhälsan värd för den första nordiska hälsoupplysningskonferensen som hölls i Esbo och som Per-Erik var en av initiativtagarna till. Konferenserna arrangerades med jämna mellanrum med målsättningen att lyfta upp det hälsofrämjande arbetet till samma betydelsenivå för folkhälsan som sjukvården. Per-Erik ägnade stor uppmärksamhet åt Norsams samnordiska kampanj ”Att åldras är att växa – det gäller dig”, som Folkhälsan var ordförande för under åren 1986–1991.

Då Per-Erik valdes till Samfundet Folkhälsans vd år 1981 ansåg han att Folkhälsan som en allmännyttig organisation skulle bli modell för den s.k. tredje sektorn vid sidan av den offentliga och den rent kommersiella sektorn. Han såg Folkhälsan som en experimentell föregångarorganisation med långtgående krav på rationalisering och starka effektivitetskrav, dock inte på bekostnad av vare sig fakta eller kvalitet. Hans vision låg som grund för bildandet av Mjölbolsta friskvårdsdistrikt där socialvården skulle integreras med hälso- och sjukvården för över ett kvartsekel sedan. Åsikten om att ett samhälle skall bedömas enligt det sätt de tar hand om sina äldre ledde till att äldreomsorgen togs in i Folkhälsans verksamhet vid sidan av den traditionella verksamheten för barn och ungdomar, habiliteringen och utbildningen.

Per-Erik påverkade aktivt sin omvärld, hans texter kring friskvård och tredje sektorn samlades i två böcker ”Den tredje sektorn: en samhällsmodell för framtiden” (1997) och ”Friskvården: en process, tankar om hälsa under 1980–90 talet” (1998). Per-Eriks insatser och engagemang har bidragit till att Folkhälsan senaste år kunde fira sitt 100-årsjubileum och med stolthet och glädje berätta sin historia.

Marianne Blom
sekreterare i Per-Eriks ledningsgrupp

Margaretha Wildtgrube
marknadsföringschef i Per-Eriks ledningsgrupp

Georg Henrik Wrede
Samfundet Folkhälsan verkställande direktör