Gartz, Astrid

f. 8.1.1942
d. 11.10.2022

Förre programdirektören vid Yle, Astrid Gartz, avled i en ålder av 80 år. Astrid Gartz satte djupa spår i vår journalistik både som reporter, tv-
producent och programdirektör. Hennes insats dominerades av en orubblig uppfattning om vad begreppet public service kräver av oväld, balans och omutlighet. I vår tid var hon en värdig företrädare för den filosofi som BBC:s banbrytande ledare lord Reith redan före andra världskriget lanserade.

Astrid Gartz var född i Liljendal 8.1.1942 och avled 11.10.2022 i Helsingfors. Hennes sista tid präglades av en tilltagande minnessvaghet.

Den blivande journalisten gjorde sig tidigt bemärkt i skolstaden Lovisa. Under min korta period som chefredaktör för ortstidningen Östra Nyland skrev hon som 15-åring en arg insändare där hon försvarade stadens ungdom. Tidningen hade kritiserat ungdomen för bristande intresse för samhällsfrågor och bristande aktivitet. Så blev det. Hon blev en aktiv debattör.

Studierna vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors fick ganska omgående ge vika för journalistiken efter studentexamen år 1963. Hon var styrelseordförande i Nyliberala och redaktör för Studentbladet och senare Finska notisbyrån innan hon fick anställning på Rundradion där bolaget hade grundat en liten tv-redaktion för nyheter på svenska. Till hennes klassiska tilltag hörde svaret då jag som nyhetschef hade krävt mera schwung och dramatik i sändningarna. Astrid Gartz tog sig till hotell Tornis högsta plan, läste nyheter i blåsten och lät manusbladen ett efter annat singla ut i luften efter avverkad uppläsning. Det oaktat var hon en starkt lojal kollega i de mediastormar som svepte över Yles nyhetsverksamhet, som jag fick grunda, förnya och leda under generaldirektör Eino S. Repos tid på sextiotalet.

Från reporterjobbet gick Astrid Gartz vidare som redaktionschef och senare som producent för aktualitetsprogrammet A-studio. Hon initierade det grävande programmet MOT och slutade sin långa karriär som program­direktör för finskspråkiga TV1 från 1994 till pensioneringen år 2002.

Till sina främsta dygder kunde Astrid Gartz räkna den starka lojaliteten med sina medarbetare. Ord som orädd, rättvis, modig och omutbar förefaller naturliga för att beskriva hennes insats som bars upp av en social medkänsla och stark känsla för jämlikhet.

Som pensionär ställde hon upp i kommunalvalet i Helsingfors år 2004 och fungerade som ordförande i stadens socialnämnd, med samma energi och effektivitet som kännetecknade insatsen i Yle. Hon tilldelades en gyllene Venla för sina programpolitiska förtjänster, statens informationspris, och år 1983 mottog hon Publicistförbundets Publicistpris. 

Astrid Gartz sörjes av sin son Väinö Leskinen och dennes anhöriga samt kolleger och en minnesgod allmänhet. En aktiv nordist och en stor journalistisk personlighet har gått bort.

 

Ralf Friberg