Malmberg, Thure

f. 4.4.1938
d. 22.11.2022

Journalisten och båtologen Thure Malmberg i Sibbo avled den 22 november i sviterna av covid-19. Han blev 84 år gammal.

Tidigare HBL-journalisten Staffan Bruun samarbetade med Thure Malmberg i tre årtionden. Bruun berättar att det inte gått många dagar sedan han inträdde på HBL:s redaktion 1980 förrän Thure kom in i hans rum.

”Du ska veta att Husis alltid då och då kommer att skicka ut dig på reportage till okända mål. Då hör det till dina uppdrag att köpa vykort med fartygsmotiv till min samling.” ”Aj, samlar du också på båtkort? Jag trodde jag var den enda”, var Bruuns spontana svar.

Nyheter med maritima förtecken fick Thure att gå på högvarv. Gick ett fartyg på grund tog det inte länge förrän han kunde bidra med både kaptenens namn och ett satellitnummer för att ringa upp fartyget.

Och den reporter som skrev ”den” om ett fartyg och inte ”hon” fick sina fiskar varma. Det gällde också att behärska förtecknen m/s och s/s i fartygsnamn, annars kom Thure ångande.

En av HBL:s mest lukrativa bilagor hette Hamn och Sjöfart. Den utkom årligen fram till 1990-talet. Förutom annonser fylldes sidorna av reportage från lastfartyg, hamnar och sjömanskyrkor. De flesta bidrag var signerade Thure Malmberg.

Thure Malmberg gjorde sig också ett namn inom det sjöhistoriska fältet. Som författare till en en rad fartygsmonografier och rederihistoriker gjorde han ett viktigt och uppskattat arbete. Han skrev för många branschtidskrifter och premierades flera gånger. Passagerarfartyg, i synnerhet ångfartyg och FÅA var Thures specialgebit. Bland Thures böcker märks framför allt De vita båtarna (jte Arnold Neumann 1970), Människor och båtar (1983), m/s J.L. Runeberg – ett fartygsporträtt (1992 och i utökad och omarbetad version 2012), Bore 1897–1997. Ett sekel finländsk sjöfart (jte P-H Sjöström 1997), Skärgårdsbåtar i Sibbo 1858–2000 (1998), Femtio år med Silja (jte Marko Stampehl 2007) samt Kalla systrar från Åland på världens alla hav. Gustaf Eriksons kylfartyg (jte Erik Hag 2013).

Minst lika betydande var det arbete han utförde som skapare av ”Thure Malmbergs sjöfartsarkiv” (TMS). Hur fröet såddes skildrade han år 2006 i boken Sjöhistoriska arkivkällor: ”Någon gång i slutet av 1940-talet tågade jag in på Finska Ångfartygs Aktiebolagets biljettkontor. Huset låg ett stenkast från Svenska Normallyceum, där jag gick. Jag kan ha varit kanske tio år, och jag var ute för att tigga broschyrer.”

Thure kunde då inte ana att det arbete som hade inletts skulle komma att sträcka sig över nio decennier. Sitt livsverk TMS överlät Thure till Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. Vid hans död omfattade arkivet nästan 30 väl­ordnade hyllmeter. Det unika är att det innehåller material av sådant slag som inte förvaras varaktigt i andra arkiv. Det gäller inte minst de enskilda fartygens och rederiernas omfattande flora av egna trycksaker.

Thure Malmberg gjorde sig även känd som skärgårdsvän med stark kopp­ling till Östnyland. Typiskt nog träffade han hustrun Ninna ombord på en ångbåt, han på väg till Pörtö och hon till Emsalö. Hemmet fanns i Sibbo i nästan 50 år, somrarna tillbringades på Emsalö och Pörtö och under några år var han östnyländsk korrespondent för HBL. Hans intresse för sommarmiljöerna resul­terade i bland annat boken Pörtö skärgård, tillsammans med Stella Jonasson och Gun Ahlfors. Thure medverkade även i Emsalöboken I och Emsalöboken II samt skrev otaliga artiklar med östnyländsk anknytning. Han tilldelades Sibbo kommuns kulturpris år 1999.

Kärleken till gamla båtar ledde också till en passion för m/s J.L. Runeberg. Under mer än 30 år blev det hundratals resor och stort engagemang i männi­skorna kring rederiet. Han blev även hederspassagerare.

På havet rörde sig Thure också med m/s Motorbåten, en pentabåt byggd i Åbo på tidigt 1900-tal. Otaliga resor mellan Kalkstrand, Pörtö och Emsalö gjorde båten till en lokal sevärdhet med sin raka stäv och aningen för kortriggade Evinrudesnurra som gav upphov till ett säreget och litet plågat maskinljud som kändes igen på långt håll.

Intresset för båtar och resor spillde också över på hela familjen som deltog i fritids- och arbetsresor med de mest varierande fartyg. Thure sörjs närmast av hustrun Ninna, tre barn med familjer och barnbarn.

Staffan Bruun
Kasper Westerlund
Kim Malmberg