Lagerstam, Mats

f. 15.12.1952
d. 13.10.2023

Kriminalöverkommissarie Mats Lagerstam har gått bort i en ålder av 68 år. Efter sin pensionering blev Lagerstam en central gestalt inom politiken i Västnyland. Han var socialdemokrat i andra generationen. Pappan Allan Lagerstam var en uppskattad gestalt i Ekenäs landskommun och stod centralt som arbetarbefolkningens talesman och kommunal påverkare.

Mats Lagerstam hade ett vaket sinne, vilket hans arbetskarriär vittnar om. Vid sidan av en krävande tjänstgöring hemmavid hann han med uppdrag i FN:s fredsbevakande operationer. Han uppskattade mycket sina uppdrag som valobservatör, särskilt på Balkan. En mangrann delegation av forna blå baretter var närvarande vid högtiden i kyrkan och bar ut kistan efter jordfästningen. Poliskårens fana och Mats tjänstekaskett och blå barett på kistan skänkte ett meningsfullt djup åt den berörande akten.

Som medlem av stadsfullmäktige i Raseborg, viceordförande i stadsstyrelsen, ordförande för Ekenäs socialdemokrater och tidigare Rotary i Ekenäs samlade jordfästningen en stor skara sörjande. Ordföranden i stadsfullmäktige Anders Walls hade i fullmäktige karakteriserat Mats Lagerstam som kollega och människa i klassiska ord. Mats var starkt intresserad av människor och deras problem, han hade ett försonligt sinne, strävade alltid efter lösningar, inte konflikter. En varmt kännande medborgare. Därför har det känts ovanligt angeläget att teckna dessa minnesord över en gärning som trots allt bröts i förtid.

Ralf Friberg