Selenius, Christer

f. 28.5.1950
d. 28.10.2023

Christer föddes i Borgå den 28 maj 1950, och bodde under sin barndom och skoltid i Borgå. Han flyttade därefter till Lovisa, där han erbjöds arbete och bostad av sin moster Iris och hennes man Harry Lindroos. Han började arbeta i deras snabbköp och fick lära sig köpmannayrket. Han hade fallenhet för köttmästaryrket som blev hans arbetsfält under många av de kommande åren.

Sin militärtjänst gjorde han i Nylands Brigad. Efter grundutbildningsperioden placerades han i bilhallen som smörjare, en uppgift han inte visste något om, men han lärde sig och bra gick det. Före hemförlovningen befordrades han till korpral. Efter militären träffade han sin blivande hustru Margareta. De gifte sig i december 1972 och fick tre söner.

När Harry och Iris Lindroos inte längre ville driva affären blev det naturligt för Christer att överta och fortsätta som köpman. Åren gick och Ässä-kedjan stängde Lovisa-affären. Det blev att söka sig nytt arbete. Den nya K-marketen behövde kunnig personal och han fick anställning och blev med tiden köpman Bengt Malmbergs högra hand.

Under ett par år var han chef för S-Market på Alexandersgatan. Sedan följde några år på Kasténs korvmakeri, tills de sökte sig bort från orten. Tillbaka till K-Market under några år, under olika köpmäns ledning. Han hann också med en sväng till K-butiken i Söderkulla. Följande steg blev Spar Market i Lovisa. Företagandet låg i blodet och familjen Selenius drev hallen i Märlax i några år, men sedan såldes kedjan. Det blev igen K-Market, där Christer också efter sin pensionering fortsatte med att hjälpa till när så behövdes. Det blev ett helt arbetsliv inom ca två kvadratkilometer, på olika ställen.

Christer var framför allt människa, med stora bokstäver. Alltid färdig att ställa upp. Till och med under de två sista åren när sjukdomen gjorde livet svårt och han inte riktigt skulle ha orkat, och under den sista tiden inte heller gjorde det. Kanske var det svårt att erkänna att nu orkar jag inte. Christer var en föreningsmänniska och med i mycket. Han ställde några gånger upp i kommunalvalet, men vi tror han varje gång var glad över att inte ha blivit invald. Han utnämndes till häradsdomare efter åtta förtjänstfulla år i tingsrätten.

Vi kom i många år att arbeta tillsammans inom Odd Fellow Orden. Christer valdes till flera viktiga poster i den lokala logen, inom distriktet och i storlogen i Finland. Han invigdes i orden 1976 och var en aktiv och trogen broder i nästan 47 år. Vi hade lätt att samarbeta, kom bra överens och kunde lita på varandra. För det mesta var han glad och utåtriktad, och hade ofta ett skämtsamt ord eller en fråga till var och en, och vitsade gärna om saker om saker han upplevde lite tråkiga eller svåra att ta sig an. Trots det hade han klara åsikter och kom också fram med dem. Han tog ofta parti för den svagare, och var den blygsamme som inte förde väsen. Den tyste och trogne brodern hade hans sympati.

Han upptogs i Lions Club Lovisa år 1999 och blev en av de aktivaste medlemmarna. Han innehade under sina nästan tjugofem år många uppdrag. Hans styrelsetid inleddes som sekreterare, under Rolf Törnqvists presidentperiod 2003-2004. Därefter i tre perioder som klubbens president. Efter sin aktiva styrelsetid deltog han ännu gärna på styrelsemötena. Han deltog aktivt i verksamheten och var ofta den som såg till att allt förlöpte som det skulle. Lions danskvällar i Kuggom ordnade han och Rofi ofta tillsammans. Det blev en mångårig och uppskattad aktivitet där pengarna gick till olika projekt allmänheten till godo. Också försäljningen av grillkorv på travbanan, på torget och under olika evenemang låg under många år på hans ansvar.

Hustrun Margareta berättar att Christers ansvarskänsla in i det sista var stark. Även om hans hälsa var svag veckan före hans bortgång lovade han ännu att nästa onsdag ställa upp med korvförsäljning. Tyvärr tog krafterna slut och efter ett par dygn på sjukhuset avled han lördagen den 28 oktober 2023.

Han premierades inom Lions med många utmärkelsetecken, bland de viktigaste Melwin Jones medlemskap och dubbandet till Arne Ritari riddare. I Odd Fellow Orden premierades han med några hederstecken. Christer var stolt över sina hederstecken. Han gillade också att samla olika pins och märken, det var hans lilla hobby. Icke att förglömma han stora samling av bilminiatyrmodeller som pryder väggarna i hans hobbyrum. Han var också en av grundarna i Round Table 91 Lovisa. 

I alla de föreningar som här beskrivits var han en uppskattad broder och vän. Saknaden i brödrakretsen är stor. Han sörjes av en stor skara vänner, och framför allt hans familj som måtte känna en oerhörd sorg.

Rolf Taipale och Helge Nystedt