Kjellman, Sven-Erik

f. 18.7.1938
d. 6.8.2023

På förmiddagen söndagen den 6 augusti 2023 somnade Sven-Erik Kjellman, Korsholm, in efter att i åtta år ha kämpat mot en nyckfull sjukdom, som dock inte knäckte honom psykiskt. Sin 85-årsdag firade han några veckor tidigare med sina närmaste i sjukhusmiljön.

Sven-Erik Kjellman var sparbanksdirektören som vann respekt i vida kretsar. Hans karriär var rekordsnabb. Uppvuxen i en småbrukarfamilj i Petsmo blev han student, vilket då var ganska unikt. Han anställdes som lärling i Kvevlax sparbank, fastän lärarbanan hägrade, men banken skulle bli hans universitet och arbetsplats. Han var bara 22 år gammal när han fick ansvaret för banken. Första arbetsdagen som direktör, den 3 januari 1961, bjöd på dramatik. Landshövdingen undrade om banken kunde utgöra ledningscentral på grund av flygolyckan i Kvevlax samma morgon. Det behövdes dock inte, alla ombordvarande hade omkommit.  

Inte länge efter att han tagit över som direktör kom en kund in i banken och frågade efter direktören. Vi ska se om han är inne, svarade Sven-Erik, lotsade mannen till sitt arbetsrum, stängde dörren och presenterade sig. Detta var typiskt för honom, målmedveten, till synes självsäker och ofta med glimten i ögat. 

Under 40 år drev Kjellman Kvevlax sparbank med järnhand, men samtidigt med hjärta och omtanke. Han var inte den mest diplomatiske, men alltid ärlig, uppriktig och resultatstyrd i sina beslut. Inte bara personal, förtroendevalda och kunder fick respekt för hans kunnande och engagemang. Hans aktivitet inom sparbanksrörelsen i Österbotten, i Svenskfinland och nationellt och även i nordiska sammanhang medförde en mängd förtroendeuppdrag. Inte minst under bankkrisens år, då speciellt sparbankerna drabbades, visade Kjellman sin starka sida som en omutlig kämpe mot ukaser uppifrån om de inte gagnade lokalbankerna. Det var tuffa år, men Kvevlax sparbank överlevde, starkare än någonsin. Han fick även en plats i Aktias styrelse. Han var bankman 24/7, som man idag skulle uttrycka det. Att sommarstugan gavs namnet ”Banklösa” var snarare sarkasm än realism.

Kjellman lärde känna bygden, inte minst genom över de femhundra bouppteckningar han kom att göra. Inget i samhällsbygget var honom främmande. Han blev häradsdomare i Korsholms tingsrätt, fungerade som godeman och var aktiv i kommunpolitiken och en av arkitekterna bakom nya Korsholms kommun, som 2023 fyllde 50 år. Han blev något av en klockarfar för hela bygden. Hade någon ekonomiska, juridiska eller andra problem uppmanades man att ”ga ti Kjellman”. 

Han var aktiv frimurare och förtroendevald i Kvevlax församling och hann även vara styrelseledamot i Svenska pensionärsförbundet. Hans CV kunde göras längre.

Vi är många som tillsammans med hustrun Gun-Maj och sönerna Anders och Jakob med familjer saknar en vänfast, klartänkt, vaken och humoristisk medvandrare.

Hans passion för närsamhället och utbildningsfrågor manifesterades med kondoleansinbetalningar till Korsholms gymnasiums skolfond.
Kjell Herberts
Vän, styrelseordförande i Kvevlax sparbank 1987 – 2004