Töm
2086 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Öfverlund, Albin Publicerad 1971 1883-1971
Åström, Sven-Erik Publicerad 1990 1921-1989
Öhman, Elias Publicerad 1908 1845-1908
Öholm, Lars W. Publicerad 1944 1872-1944
Östenson, Ebba Publicerad 1989 1894-1988
Österberg, Axel Publicerad 1956 1889-1955
Österholm, John Publicerad 1961 1882-1960
Abrahamson, August af Publicerad 1898 -1897
Abrahamsson, Werner Publicerad 1968 1894-1968
Adelcreutz, Henrik Thomas Publicerad 1892 1848-1892
Ahlqvist, August Engelbrekt Publicerad 1889 1826-1889
Ahlström, AL Publicerad 1962 1882-1961
Ahlqvist, Signe Publicerad 1992-12.5.1991
Ahlö, Walter Publicerad 1985 1907-1984
Ahrenberg, Jac Publicerad 1914 1847-1914
Alfthan, Max Publicerad 1914 1863-1914
Allardt Ekelund, Karin Publicerad 19901895-1990
Allardt, Anders Publicerad 1942 1856-1942
Allardt, Viktor Publicerad 1923 1862-1923
Allén, Hjördis Publicerad 1986 1910-1986
Alopaeus C.H Publicerad 1892 1825-1892
Aminoff, Dorthy Publicerad 20151915-2014
Aminoff, Gustav Publicerad 1981 1918-1981
Aminoff, Torsten Publicerad 1986 1910-1985
Anderson, Amos Publicerad 1961 1878-1961
Anderson, Karl G. Publicerad 1982 1895-1981
Anderson, Paul Publicerad 1987 1903-1986
Anderssén, Alfred Publicerad 1940 1887-1940
Anderssén, August Publicerad 1953 1877-1952
Andersson, Alfons Publicerad 1960 1910-1960
Andersson, Fridolf Publicerad 1949 1888-1948
Andersson, Julius Publicerad 1955 1887-1954
Andersson, Karl Alfred Publicerad 1955 1871-1954
Andersson, Otto Publicerad 1970 1879-1969
Andersson, Ruth Publicerad 1984 1915-1983
Antell, Kasten Publicerad 1906 1845-1906
Antell, Kurt Publicerad 1972 1890-1972
Anthoni, Eric Publicerad 1978 1893-1978
Antskog, Sven Publicerad 19931911-10.6.1992
Apostol, Alexei Publicerad 1927 1866-1927
Appelberg, Bertel Publicerad 1978 1890-1977
Appelberg, Eilif Publicerad 1956 1897-1956
Appelberg, Ragnar Publicerad 1950 1885-1949
Appelqvist, Hjalmar Publicerad 1911 1862-1911
Appelö, Lennart SFV-Kalendern 19681894-1968
Arrhenius, Carl Jakob Publicerad 1901 1823-1901
Arrhenius, Johan Publicerad 1889 1811-1889
Askolin, Arne Publicerad 1987 1915-1987
Askolin, Johan Publicerad 1912 1843-1912
Aspelin, Johan Reinhold Publicerad 1915 1842-1915
Backas, Henrik Publicerad 1913 1848-1913
Backlund, Henrik Publicerad 1923 1853-1923
Backman, August Publicerad 1955 1872-1955
Backman, G. K Publicerad 1974 1892-1974
Backman, Henry Publicerad 19911910-2.7.1991
Backman, Holger Publicerad 1988 1910-1988
Backman, J. C Publicerad 1941 1875-1941
Backman, Lars Publicerad 19901910-10.5.1990
Backman, Leo Publicerad 1967 1901-1967
Backman, Nils Publicerad 1980 1925-1980
Backman, Rolf Publicerad 1965 1912-1964
Backman, Sigrid Publicerad 1938 1880-1938
Backman, Valter Publicerad 1969 1896-1969
Backman, Walter Publicerad 1971 1886-1970
Backman, Wold. Publicerad 1946 1870-1945
Backström, Greta Publicerad 19991913-6.2.1999
Bahne, Eric Publicerad 1972 1895-1972
Barck, P O Publicerad 1979 1912-1978
Becker, Adolf von Publicerad 1909 1831-1909
Bengelsdorff, Johan Edvard Publicerad 1916 1854-1916
Bengelsdorff, Ludvig Publicerad 1910 1848-1910
Bengts, Albin Publicerad 1975 1886-1974
Bengts, Josefina Publicerad 1925 1875-1925
Bengts, Oscar Publicerad 1966 1885-1966
Berg, Nils Publicerad 1987 1909-1986
Berg, Otto Publicerad 1984 1901-1983
Bergendahl, Hanna Publicerad 1949 1888-1949
Bergman, John Publicerad 19931905-22.8.1992
Bergman, Roger SFV-Kalendern 2013-20.8.2012
Bergroth, Edvin Publicerad 1917 1836-1917
Bergroth, Hugo Publicerad 1937 1867-1937
Bergstedt, Karl Anders Publicerad 1916 1841-1915
Berts, Edvard Publicerad 1961 1891-1961
Betlehem, Johannes Publicerad 1981 1911-1981
Bexar, Lars Publicerad 1968 1918-1968
Biaudet, Gabriel Publicerad 1950 1879-1950
Birck, Ludvig Publicerad 1971 1886-1971
Biskop, Gustav Publicerad 1955 1869-1954
Bjurström, Hedvig Publicerad 1959 1891-1959
Björk, J. W Publicerad 1968 1884-1967
Björkell, Signa Publicerad 1953 1881-1952
Björkholm, Edit Publicerad 1987 1899-1987
Björklund, Alexander Publicerad 1934 1868-1934
Björklund, August Publicerad 1975 1896-1975
Björklund, Helge Publicerad 1965 1910-1964
Björklund, Kristina SFV-Kalendern 20121941-14.9.2011
Björklund, Teodor Publicerad 1965 1897-1965
Björklund, Wiking Publicerad 1974 1905-1973
Björkman, Evy Publicerad 1960 1880-1960
Björkman, Kurt Publicerad 1984 1895-1983