Töm
2128 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Norrborg, Johan Edvard Publicerad 1945 1873-1945
Norrman, Ralf Publicerad 200017.5.1946-21.3.2000
Norrmén, Herman Oskar Publicerad 1907 1860-1907
Norrmén, Margareta Publicerad 20013.2.1927-2000
Norrmén, Oskar Publicerad 1889 1822-1889
Numelin, Ragnar Publicerad 1972 1890-1972
Numers, Gund von Publicerad 1985 1901-1984
Numers, Gustav von Publicerad 1913 1848-1913
Numers, Lorenz von Publicerad 199525.1.1913-19.6.1994
Nummelin, Augusta Publicerad 1930 1842-1930
Nyback, Bror Publicerad 20057.11.1951-11.9.2004
Nyback, Petter Publicerad 1955 1884-1955
Nyberg, Agda Publicerad 1983 1885-1983
Nyberg, Erik Publicerad 1971 1893-1971
Nyberg, Folke Publicerad 19914.6.1915-1.4.1991
Nyberg, Folke 15.4.1940-21.12.2016
Nyberg, Hilma Publicerad 1954 1874-1953
Nyberg, Hjördis Publicerad 1971 1885-1970
Nyberg, Jarl Publicerad 1986 1926-1985
Nyberg, Jerker Publicerad 199928.10.1931-14.11.1998
Nyberg, Kaja Publicerad 197930.11.1903-24.8.1978
Nyberg, Karl Arvid Publicerad 1932 1849-1932
Nyberg, Lars Publicerad 200027.12.1905-8.6.1999
Nyberg, Paul Publicerad 1969 1889-1968
Nyberg, Ragnar Publicerad 199323.10.1919-1992
Nybergh, Bertil Publicerad 1955 1896-1954
Nybergh, Henrik SFV-Kalendern 201019.9.1923-26.11.2009
Nybom, Ragnar Publicerad 1963 1896-1963
Nybom, Randall Publicerad 20048.12.1904-11.8.2003
Nybondas, Oskar Publicerad 1970 1899-1969
Nyby, Mats Minnesrunor 202217.11.1946-11.5.2021
Nyby, Vilhelm Publicerad 200126.12.1919-5.5.2001
Nygren, Anders Johan Publicerad 1902 1869-1902
Nygård, Celin Publicerad 1986 1892-1985
Nyholm, Bertel Publicerad 200020.12.1924-28.9.1999
Nyholm, Edvard Publicerad på minnesrunor.fi 2017, ursprungligen i Östra Nyland 13.2.2016 22.3.1934-11.1.2013
Nyholm, Per-Eric Publicerad 201418.10.1919-14.12.2013
Nyholm, Runar Publicerad 200124.8.1913-5.10.1999
Nykvist, Ingmar Publicerad 1984 1917-1984
Nylander, Fjalar Publicerad 1985 1915-1985
Nylander, John W:m Publicerad 1950 1869-1949
Nylund-Wikström, Åsa Publicerad 20119.3.1962-15.11.2010
Nylund, Anna Publicerad 20021911-14.2.2002
Nylund, Gunnar Publicerad 20021916-21.2.2002
Nylund, Mauritz SFV-Kalendern 201312.2.1925-28.7.2012
Nymalm, Gösta Publicerad 1949 1879-1949
Nymalm, Stig Publicerad 1969 1915-1968
Nyman, A.G Publicerad 1953 1883-1952
Nyman, Allan Publicerad 1989 1910-1989
Nyman, Ilmar Publicerad 1972 1895-1972
Nyman, John Publicerad 1970 1901-1970
Nyman, Kuno Publicerad 1982 1887-1982
Nyman, Valdemar Publicerad i SFV-kalendern 199915.8.1904-25.11.1998
Nyquist, Johannes Publicerad 1953 1890-1952
Nyqvist, Alvar Publicerad 1967 1893-1966
Nystedt, Knut Publicerad 1989 1923-1988
Nyström, Carita SFV-kalendern 202020.2.1940-12.10.2019
Nyström, Elsa Publicerad 1961 1873-1961
Nyström, Gustaf Publicerad 1959 1912-1958
Nyström, Helge 26.10.1942-5.3.2022
Nyström, Johannes Publicerad 1949 1880-1948
Nyström, Klas SFV-Kalendern 20105.11.1964-27.7.2010
Nyström, Lars SFV-kalendern 20213.11.1932-2020
Nyström, P-O Publicerad 199721.3.1921-26.6.1996
Nyström, Valter Publicerad 1950 1886-1949
Nyström, Viking Publicerad 200712.2.1925-7.7.2006
Näse, Johannes Publicerad 1943 15.8.1881-30.12.1942
Näsman, Hans Publicerad 20096.12.1931-2.9.2008
Näsman, Nils Publicerad 1986 1914-1985
Oker-Blom, Christian SFV-Kalendern 200918.10.1952-22.2.2009
Oker-Blom, Kenneth SFV-Kalendern 20118.1.1946-2.5.2011
Oker-Blom, Max Publicerad 1917 1863-1917
Oker-Blom, Nils Publicerad 19955.8.1919-16.1.1995
Olin, Agneta Publicerad 1980 1905-1979
Olin, Gunni Publicerad 1968 1891-1967
Olin, Mårten August Publicerad 1947 1876-1947
Olin, Ulla SFV-Kalendern 200910.8.1921-26.2.2009
Oljemark, Karl Theodor Publicerad 1955 1870-1955
Oljemark, Otto Wilhelm Publicerad 1960 1892-1960
Olkinuora, Hannu SFV-Kalendern 201325.3.1950-30.8.2012
Ollas, Inger Publicerad 200414.4.1918-16.2.2004
Ollas, Karin Publicerad 1988 1899-1988
Olsoni-Nilsson, Tove Publicerad 200524.8.1921-19.3.2005
Olsoni, Börje Publicerad 1960 1898-1960
Olsoni, Eric Publicerad 1974 1894-1973
Olsson, Curt Publicerad 201528.9.1919-22.10.2014
Olsson, Hagar Publicerad 1979 1893-1978
Oriander, Stina Publicerad 200615.5.1942-10.10.2005
Orre, Claes Publicerad 1984 1899-1983
Orädd, Daniel Publicerad 1965 1894-1965
Othman-Sundell, Margareta SFV-Kalendern 20138.4.1928-26.10.2012
Othman, Hans Publicerad 200212.7.1923-14.12.2001
Ottelin, Ahti Konrad Publicerad 1936 1871-1936
Pacius, Fredrik Publicerad 1891 1809-1891
Packalén, Rurik Publicerad 201431.1.1929-13.8.2013
Paetau, Max Publicerad 19948.12.1933-18.1.1994
Pakarinen, Lars Publicerad 1980 1912-1980
Palmberg, Albert Publicerad 1917 1831-1916
Palmén, Fanny Publicerad 1905 1842-1904
Palmén, Lars SFV-Kalendern 201222.11.1929-2011