Töm
2128 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Aalto, Alec SFV-kalendern 201924.9.1942-2018
Abrahamson, August af Publicerad 1898 -1897
Abrahamsson, Werner Publicerad 1968 1894-1968
Achrén, Leo Publicerad 19959.2.1917-21.6.1994
Adelcreutz, Henrik Thomas Publicerad 1892 1848-1892
Adolfsson, Carl Johan SFV-Kalendern 20084.3.1933-27.12.2007
Ahlbeck, Rafael Publicerad 200524.12.1909-7.9.2004
Ahlbäck, Olav Publicerad 199028.3.1911-14.9.1989
Ahlbäck, Ragna Publicerad 200317.7.1914-6.6.2002
Ahlqvist, August Engelbrekt Publicerad 1889 1826-1889
Ahlqvist, Signe Publicerad 1992-12.5.1991
Ahlskog, Holger SFV-kalendern 202023.6.1938-2019
Ahlström, AL Publicerad 1962 1882-1961
Ahlström, Helge Publicerad 199327.7.1927-6.10.1991
Ahlö, Walter Publicerad 1985 1907-1984
Ahokainen, Karl-Viktor Publicerat 200316.10.1905-29.12.2002
Ahrenberg, Jac Publicerad 1914 1847-1914
Alakoski, Yrjö Publicerad 199728.1.1930-1997
Alfthan, Max Publicerad 1914 1863-1914
Allardt Ekelund, Karin Publicerad 19901895-1990
Allardt, Anders Publicerad 1942 1856-1942
Allardt, Erik SFV-kalendern 20219.8.1925-2020
Allardt, Viktor Publicerad 1923 1862-1923
Allén, Hjördis Publicerad 1986 1910-1986
Alopaeus C.H Publicerad 1892 1825-1892
Alopaeus, Marianne SFV-Kalendern 20159.10.1918-10.11.2014
Aminoff, Dorthy Publicerad 20151915-2014
Aminoff, Gustav Publicerad 1981 1918-1981
Aminoff, Torsten Publicerad 1986 1910-1985
Andersén, Harald Publicerad 20014.4.1919-28.5.2001
Andersin, Hans SFV-Kalendern 20119.8.1930-24.10.2010
Anderson, Amos Publicerad 19613.9.1878-2.4.1961
Anderson, Karl G. Publicerad 1982 1895-1981
Anderson, Karl-Erik Publicerad 19942.10.1923-1993
Anderson, Paul Publicerad 1987 1903-1986
Anderssén, Alfred Publicerad 1940 1887-1940
Anderssén, August Publicerad 1953 1877-1952
Anderssén, Tage Publicerat 20039.8.1923-11.2.2003
Andersson, Alfons Publicerad 1960 1910-1960
Andersson, Christina Publicerad 2015 22.4.1936-9.7.2014
Andersson, Claes Minnesrunor 2019, SFV-kalendern 202030.7.1937-2019
Andersson, Edward SFV-kalendern 201331.12.1933-14.6.2012
Andersson, Elnes Publicerad 19964.11.1904-23.12.1995
Andersson, Erik SFV-kalendern 20192.2.1948-21.4.2018
Andersson, Fridolf Publicerad 1949 1888-1948
Andersson, Harry O Publicerad 20056.7.1931-7.9.2004
Andersson, Julius Publicerad 1955 1887-1954
Andersson, Karl Alfred Publicerad 1955 1871-1954
Andersson, Otto Publicerad 1970 1879-1969
Andersson, Paul Publicerad 20056.2.1912-22.7.2004
Andersson, Ruth Publicerad 1984 1915-1983
Andström, Henry SFV-kalendern 19853.2.1917-2.9.1984
Antell, Gunnar SFV-Kalendern 201024.9.1927-6.12.2009
Antell, Kasten Publicerad 1906 1845-1906
Antell, Kurt Publicerad 1972 1890-1972
Anthoni, Eric Publicerad 1978 1893-1978
Antskog, Carola SFV-Kalendern 20164.5.1941-31.12.2015
Antskog, Sven Publicerad 19931911-10.6.1992
Apostol, Alexei Publicerad 1927 1866-1927
Appel, Erik SFV-kalendern 20217.3.1924-17.1.2020
Appelberg, Bertel Publicerad 1978 1890-1977
Appelberg, Eilif Publicerad 1956 1897-1956
Appelberg, Henrik Publicerad 1924 20.6.1865-2.4.1924
Appelberg, Ragnar Publicerad 1950 1885-1949
Appelgren, Arne Publicerad 199111.6.1902-10.5.1991
Appelqvist, Hjalmar Publicerad 1911 1862-1911
Appelö, Lennart SFV-Kalendern 19681894-1968
Arppe, Tancred SFV-Kalendern 20089.7.1925-12.3.2008
Arrhenius, Carl Jakob Publicerad 1901 1823-1901
Arrhenius, Johan Publicerad 1889 1811-1889
Aschan, Lars Införd på minnesrunor.fi i november 201726.12.1926-11.8.2017
Askolin, Arne Publicerad 1987 1915-1987
Askolin, Johan Publicerad 1912 1843-1912
Aspelin, Johan Reinhold Publicerad 1915 1842-1915
Asplund, Stig Publicerad 199920.3.1929-16.7.1998
Axelsson, Ture Införd på minnesrunor.fi 2017 3.7.1921-2.8.2012
Axén, Lars SFV-Kalendern 20112.2.1919-19.7.2011
Back, Lars Publicerad 19968.9.1930-27.3.1996
Backas, Henrik Publicerad 1913 1848-1913
Backlund, Eliel Publicerad 1983 30.12.1883-7.2.1983
Backlund, Georg Publicerad 20039.12.1905-28.7.2002
Backlund, Gunnar Publicerad 199412.8.1917-21.7.1993
Backlund, Henrik Publicerad 1923 1853-1923
Backman, August Publicerad 1955 1872-1955
Backman, Bengt Minnesrunor 202031.1.1941-23.3.2020
Backman, G. K Publicerad 1974 1892-1974
Backman, Henry Publicerad 19911910-2.7.1991
Backman, Holger Publicerad 1988 1910-1988
Backman, J. C Publicerad 1941 1875-1941
Backman, Karl Göran Publicerad 2017 21.9.1933-2016
Backman, Lars Publicerad 19901910-10.5.1990
Backman, Leo Publicerad 1967 1901-1967
Backman, Nils Publicerad 1980 1925-1980
Backman, Rolf Publicerad 1965 1912-1964
Backman, Runar Publicerad 19986.10.1910-1997
Backman, Sigrid Publicerad 1938 1880-1938
Backman, Valter Publicerad 1969 1896-1969
Backman, Walter Publicerad 1971 1886-1970
Backman, Wold. Publicerad 1946 1870-1945
Backström, Bo SFV-Kalendern 201215.6.1926-7.3.2012