Töm
2128 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Rosberg, Fredrik Publicerad 1924 1855-1924
Rosberg, Johan Evert Publicerad 1932 1864-1932
Rosenberg, Artur Publicerad 1913 1871-1913
Rosenberg, Johan Minnesrunor 202125.3.1925-13.2.2011
Rosenberg, Rurik Publicerad 1934 1865-1934
Rosenblad, Ivar SFV-Kalendern 2008 28.5.1936-15.2.2008
Rosenbröijer, Maj-Lis Publicerad 20044.3.1926-11.11.2003
Rosendahl, Ola SFV-Kalendern 20081.10.1939-17.3.2008
Rosengren, Volmar SFV-Kalendern 201219.11.1934-2012
Rosenholm, Gunnar Publicerad 199924.4.1912-10.3.1999
Rosenqvist, Arne Publicerad 1966 1903-1966
Rosenqvist, Georg Ole Publicerad 1961 1893-1961
Rosenqvist, V. T Publicerad 1925 1856-1925
Rosenström, Werner Publicerad 1959 1890-1959
Rosenström, Åke Publicerad 1986 1920-1986
Rosing, Hans Minnesrunor september 201816.6.1944-26.8.2018
Rosqvist, Ida Publicerad 1951 1857-1951
Rostedt, Olga Publicerad 1927 1863-1927
Rostedt, Robert Frans Viktor Publicerad 1894 1862-1894
Rothberg, Torsten Publicerad 1939 1884-1938
Rothström, Gustaf Ivar Publicerad 1925 1855-1925
Ruin, Hans Publicerad 1981 1891-1980
Ruin, Waldemar Publicerad 1938 1857-1938
Rundman, Evy Publicerad 1988 1903-1987
Rundt, Joel Publicerad 19713.12.1879-2.6.1971
Runeberg, Carl Mikael Publicerad 1988 1905-1987
Runeberg, Kristian minnesrunor.fi 2018 28.11.1934-2018
Runeberg, Nino Publicerad 1934 1874-1934
Ruth, Leo Publicerad 1983 1916-1983
Rydberg, Viktor Publicerad 1895 1828-1895
Ryde, Lars Publicerad 1984 1915-1983
Rydström, Yngve Publicerad 199215.1.1915-10.6.1991
Ryselin, Gerda Publicerad 1990 1910-1990
Rödlin, Aima Publicerad 19461871-1946
Rögård, Agnes Publicerad 1983 1912-1983
Rökman, Otto Publicerad 1944 1889-1943
Rönnblad, Gunnar Publicerad 1989 1905-1989
Rönnbäck, Ernst Publicerad 1893 1838-1893
Rønnestad von Bonsdorff, Birgitta 10.4.1925-26.2.2021
Rönngren, Nicken Publicerad 1956 1880-1956
Saanila, Kai A. SFV-kalendern 202016.2.1935-1.4.2019
Saarukka, Eva Christine Publicerad i SFV-kalendern 201719.3.1948-30.4.2017
Sagulin, Linda Publicerad 1934 1859-1934
Sahlberg, Sig-Britt Johanna Minnesrunor 202325.8.1934-18.4.2020
Sahlberg, Sigurd Publicerad 1968 1889-1968
Sahlberg, Sven Minnesrunor 20236.9.1932-8.1.2023
Sahrberg, Karl Wilhelm Publicerad 1926 1849-1926
Salmén, Leif SFV-kalendern 202019.1.1952-2019
Salminen, Johannes SFV-Kalendern 201621.6.1925-23.5.2015
Salonen, Sulo Publicerad 1976-77 1899-1976
Salovius, Frans Publicerad 1960 1878-1959
Salutskij, Gideon Publicerad 2013 (ursprungligen 2013)5.7.1931-16.8.2013
Salzman, Fredrik Publicerad 1972 1881-1972
Salzman, Karin Publicerad 1958 1882-1956
Sandbacka, Eliel Publicerad 1953 1881-1953
Sandbacka, Lars Publicerad 199531.10.1911-18.6.1994
Sandberg, Harald Publicerad 1987 1902-1987
Sandberg, Pia SFV-Kalendern 201110.9.1916-28.7.2011
Sandberg, Viktor Publicerad 1969 1892-1968
Sandelin Benkö, Singa Minnesrunor 202231.12.1932-24.6.2006
Sandelin, Carl Victor Minnesrunor 202320.3.1895-29.6.1935
Sandelin, Karl-Gustav Minnesrunor 20231.4.1940-18.7.2022
Sandelin, Peter SFV-kalendern 202030.5.1930-16.2.2019
Sandell, Ernst Publicerad 1963 1895-1962
Sandell, Gideon Publicerad 1948 1880-1948
Sandell, Hugo Publicerad 199428.3.1900-8.7.1993
Sandqvist, Rolf Publicerad 19941919-1994
Sandström, Allan Publicerad 1951 1895-1950
Sandström, Håkan SFV-Kalendern 20125.12.1945-20.2.2012
Sandström, Tom SFV-kalendern 202112.5.1955-18.1.2021
Sandvik, Alf Publicerad 1989 1920-1980
Sanmark, Carl Publicerad 1939 1894-1938
Sanmark, Kurt Publicerad 19911927-14.5.1990
Sarelin, Edvin Publicerad 1946 1895-1946
Sarlin, Emil Publicerad 1958 1875-1956
Sarpaneva, Pi SFV-kalendern 202014.12.1933-2019
Sarv, Ain Publicerad 20065.1.1948-26.9.2005
Saxberg, Ingrid Publicerad 1982 1925-1982
Saxén, Ralf Publicerad 1933 1868-1933
Schalin, Teodor Publicerad 1961 1882-1961
Schalin, Wilhelm Publicerad 1979 1926-1978
Schalin, Zacharias, Publicerad 1939 1854-1938
Schantz, Hans von Publicerad 1979 1903-1979
Schantz, Märta von Publicerad 20159.4.1923-15.6.2014
Schauman, Fredrik Valdemar Publicerad 1911 1844-1911
Schauman, Georg Publicerad 1930 1870-1930
Schauman, Ossian Publicerad 1922 1862-1922
Schauman, Runar Publicerad 1978 1908-1977
Schauman, Sigrid Publicerad 1979 1877-1979
Schieldt, Berndt Johan Publicerad 1904 -1904
Schildt, Christoffer Publicerad 199330.8.1915-21.10.1992
Schildt, Ebba Publicerad 199111.2.1915-25.9.1990
Schildt, Göran SFV-Kalendern 200911.3.1917-2009
Schildt, Hilma Publicerad 19218.3.1853-1921
Schildt, Mila Publicerad 1965 1885-1965
Schildt, Runar Publicerad 1925 1888-1925
Schluter, Per Publicerad 1950 1881-1949
Schoolfield, George C. Publicerad i SFV-kalendern 201714.8.1925-21.7.2016
Schoultz, Solveig von Publicerad 19971907-3.12.1996
Schröder, Ludvig Publicerad 1908 1836-1908