Töm
2127 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Öström, Axel Irenaeus SFV-Kalendern 195415.12.1885-23.3.1953
Österholm, Thor Minnesrunor 20201.7.1926-21.3.2020
Österholm, John Publicerad 1961 1882-1960
Österholm, Henrik Publicerad 200322.11.1937-26.8.2002
Österblom, Frey-Viking Publicerad 19743.11.1900-17.1.1974
Österblom, Frans Publicerad 190716.9.1870-29.5.1907
Österberg, Per Publicerad 20004.10.1928-15.11.1999
Österberg, Bosse SFV-kalendern 202031.1.1942-6.10.2019
Österberg, Axel Publicerad 1956 1889-1955
Östenson, Ebba Publicerad 1989 1894-1988
Öholm, Lars W. Publicerad 1944 1872-1944
Öhman, Runar C. Publicerad 1966 2.4.1884-26.2.1966
Öhman, Elias Publicerad 1908 1845-1908
Öhberg, Viktor Publicerad i serien Skrifter utgivna av SFV, nr 63 (gamla serien) 15.2.1830-17.11.1907
Öfverström, Margareta SFV-Kalendern 2013 28.7.1936-13.2.2013
Öfverlund, Albin Publicerad 1971 1883-1971
Åström, Sven-Erik Publicerad 1990 1921-1989
Åström, Margit Publicerad 1980 1899-1980
Åström, Emma Irene Publicerad 1934 1847-1934
Åminne, Henrik Publicerad 199515.7.1931-16.10.1994
Åminne, Birger Publicerad 19618.5.1898-7.3.1961
Ålgars, Åke Publicerad 1979 1924-1979
Åkerman, Lotta Publicerad 1964 1904-1964
Åkerholm, Johannes Publicerad 1963 16.4.1902-21.1.1963
Åkerblom, Kristian Vilhelm Publicerad 1954 1877-1954
Åkerblom, Bror Publicerad 1984 1908-1984
Åkerberg, Charles Publicerad 1951 1887-1951
Åhman, Alexandra Erika Eleonora Publicerad 1916 1839-1916
Ågren, Gösta SFV-kalendern 20213.8.1936-24.6.2020
Ågren, Erik SFV-Kalendern 20084.8.1924-12.3.2008
Åfeldt, Gunvor Publicerad 199721.4.1917-1997
Åbonde, Johannes Publicerad 1984 1902-1984
Åberg, Otto Wilhelm Publicerad 1927 1857-1927
Åberg, Nils-Erik Publicerad 19931917-22.1.1993
Åberg, Margaretha SFV-Kalendern 20125.2.1946-29.7.2011
Åberg, Magnus Publicerad 1942 1872-1941
Åberg, Josefina Publicerad 1935 1959-1935
Åberg, Johannes Publicerad 1914 1869-1914
Åberg, Gustaf Adolf Publicerad 1888 1854-1888
Åberg, Gunnar Publicerad 1979 1909-1978
Åberg, Ernst Publicerad 1980 1903-1980
Åberg, Axel Arvid Publicerad 1930 1868-1930
Zukale, Eduard SFV-Kalendern 2008 12.5.1927-2.3.2008
Zilliacus, Ville Publicerad 20019.4.1914-13.10.2000
Zilliacus, Lars Publicerad 200519.6.1912-28.2.2005
Zilliacus, Kurt SFV-Kalendern 2008 21.7.1927-30.5.2008
Zilliacus, Henrik Publicerad 19921808-9.1.1992
Zilliacus, Emil Publicerad 1962 1878-1961
Zilliacus, Benedict SFV-Kalendern 201311.1.1921-2013
Wägar, Gustav 5.11.1941-18.9.2023
Wright, Georg Henrik von Publicerad 2003 1916-2003
Wrede, R.A Publicerad 1938 1851-1938
Wrede, Gerda Publicerad 1968 1896-1967
Witting, Örnulf SFV-kalendern 201817.11.1938-9.1.2018
Witting, Lennart Publicerad 1959 1880-1959
Witting, Erik Publicerad 19931910-22.12.1992
Witikka, Jack Publicerad 200220.12.1916-28.1.2002
Wistbacka, Rakel Sofia Publicerad 199720.4.1904-24.9.1996
Wistbacka, Olav Publicerad 201417.7.1924-19.9.2012
Wistbacka, Johannes Publicerad 20007.8.1921-21.11.1999
Wirén, Sylvia Publicerad 199511.1.1902-4.9.1994
Winterbäck, Gösta Publicerad 1960 1885-1959
Winter, Gun SFV-kalendern 202113.12.1928-24.10.2020
Winqvist, Matilda Publicerad 1940 1870-1939
Winqvist, Lennart SFV-Kalendern 201618.5.1921-28.3.2016
Winqvist, Hanna Publicerad 1958 1877-1957
Winqvist, Gösta Publicerad 1965 1898-1964
Winqvist, Fanny Matilda Publicerad 1958 1882-1957
Winqvist, Carl Publicerad 1933 1873-1933
Winqvist, Ane Publicerad 1939 1897-1939
Winberg, Åke Publicerad 2009 1927-2008
Willner, Sven SFV-Kalendern 201312.4.1918-26.12.2012
Willebrand, R.F Publicerad 1935 1858-1935
Willebrand-Holmerus, Margit von Publicerad 1983 1894-1982
Wilén, Henrik "Hexi" SFV-kalendern 202317.3.1959-2023
Wikström, Tor Publicerad 1987 1932-1987
Wikström, Hugo Publicerad 1951 1900-1950
Wikström, Holger Publicerad 20039.9.1905-2002
Wikström, Birger Publicerad 1983 1899-1981
Wikman, Matts Publicerad 1951 1864-1950
Wikman, K. Rob. V. Publicerad 1975 1886-1975
Wikman, Hjalmar Publicerad i SFV-kalendern 199522.5.1926-29.1.1995
Wiklund, Valter Publicerad 1958 1892-1957
Wiklund, Maria Publicerad på minnesrunor.fi 2017 15.12.1847-6.5.1926
Wiklund, Håkan Minnesrunor 202319.11.1940-2022
Wiklund, Gustav SFV-kalendern 202026.6.1934-27.8.2019
Wiklund, Gustaf Publicerad 1931 1851-1931
Wiklén, Una SFV-Kalendern 201624.7.1940-16.4.2015
Wik, Sven Publicerad 1979 1904-1979
Wik, Inga-Britt Publicerad 2009 1930-2009
Wik, Henrik Publicerad 1949 1872-1949
Wiik, Sven Runar Publicerad 19978.5.1916-23.1.1997
Wiik, Johannes Publicerad 1972 1873-1972
Wiik, Birger Publicerad 200326.7.1916-21.4.2003
Wiik, Anna Publicerad 1965 1891-1964
Wiiala, Kristian Publicerad 1906 1873-1906
Widén, Bill Publicerad 200719.5.1932-2006
Widén, Bertel SFV-Kalendern 2008 20.2.1915-2008
Widbom, Lempi SFV-Kalendern 194223.6.1873-20.9.1941
Widbom, Gösta SFV-Kalendern 1918 4.1.1869-1918