Sandström, Håkan

Född: 5.12.1945
Död: 20.2.2012

Den 20 februari nåddes vi av budet att Håkan Sandström från Kyrkslätt, endast 65 år gammal, efter en kort sjukdomstid, hade lämnat det jordiska livet. Alla som kände Håkan Sandström vet att han var en hängiven kämpe för sin fädernebygd, sin näring och alldeles särskilt sin egen hemby Evitskog, där han allmänt gick under namnet Sydibackin. Han brukade hemgården Sydibacka sedan tidig ålder, och som den typiska sociala och ansvarsfulla föreningsmänska han var under hela sitt aktiva liv, verkade han bland annat som ordförande i lokalavdelningen för Nylands Svenska Producentförbund åren 1982-93 och satt i hela förbundets styrelse åren 1986-94.
I kommunalpolitik hade han många förtroendeuppdrag, där han med verbal begåvning och engagemang representerade sin by, sitt skrå och ofta ungdomsföreningsrörelsen, som stod hans hjärta speciellt nära. Den kommunalpolitiska banan inledde han som medlem i biblioteksnämnden 1973, och hann senare sitta bland annat i planenämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och Vohlshemmets direktion. Medlem i Kyrkslätts kommunalfullmäktige var han i tre perioder.
Tidigt engagerade han sig i Evitskogs ungdomsförening, vars ordförande han var under en lång följd av år. Ungdomsföreningshuset Övidsborg var Håkans speciella skötebarn och något av ett andra hem. Ännu i fjol var han en av stöttepelarna bland seniormedlemmarna, tillsammans med sin livspartner Pipsan, i de så vittberömda Evitskogsrevyerna. Många var också de folkdansstämmor Pipsan och Håkan deltog i. Vid sidan av allt annat var han också en lång tid aktiv brandkårsmedlem i Evitskogs FBK, beredd att rycka ut när det behövdes.
Han var också en god representant för den så viktiga människotyp, som orädd ställer sig på barrikaderna då indragningshot föreligger av butik, bank och skola i närsamhället.
Håkan var till sin läggning något av en uppfinnarjocke som gärna prövade på nya saker, och han var ständigt redo för nya upptåg. Det kom till uttryck då han på 80-talet köpte sig ett surfbräde och introducerade den då trendiga vindsurfingen på Storträsk i Evitskog. Men han nöjde sig inte med det, han skaffade sig också en segelbåt och blev en utmärkt seglare. Tillsammans med Pipsan, och ofta glada gäster ombord, blev han med sina båtar, Marianne II och senare Isabella, en välbekant besökare i många gästhamnar och vid vänners bryggor längs kusten mellan Porkala och Mariehamn.
Med åren tog segling och skärgårdsliv en allt större plats i Håkans liv. Bäst trivdes han i Åboland och särskilt hyste han en stor respekt för Vänöarkipelagen och dess befolkning. Han var också aktiv medlem i föreningen Vänö vänner.
Sydibackin lämnar efter sig ett stort tomrum i egen hemby och bland en stor skara vänner och bekanta som hade förmånen att lära känna den gedigna och sociala mänska Håkan var.

Henrik NordelI
Berth Sundström